SAP Leonardo机器学习训练之前的初始化操作cf sapml config get

cf sapml fs put flowers/training/sunflowers/ flowers/training/sunflowers/


cf sapml fs put flowers/validation/sunflowers/ flowers/validation/sunflowers/


cf sapml fs put flowers/test/sunflowers/ flowers/test/sunflowers/

要获取更多Jerry的原创文章,请关注公众号"汪子熙":

展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值